Rese- och köpvillkor

Här finner du de villkor som gäller för resa med kollektivtrafiken i södra Sverige samt för biljettköp på Öresundståg.se.

Resevillkor

Vid resa med Förköpt enkelbiljett med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken gäller Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige. Dessa resevillkor gäller även för resa med Öresundståg med Västtrafik.

Vid resa med Öresundståg inom Danmark gäller danska regler, motsvarande de som gäller för DSB. Se på DSB:s hemsida länken: "Fælles Landsdækkende Rejseregler" eller "Joint National Travel Regulations". Du kan också kontakta Skånetrafiken som ansvarar för sträckan i Danmark för mer information.

Vid resa med Resplusbiljett gäller Samtrafikens resevillkor för Resplusresa.

Vid resa med Förköpt enkelbiljett med annat trafikföretag gäller aktuellt trafikföretags egna resevillkor.

Biljetter

På denna hemsida erbjuds två typer av biljetter: Förköpt enkelbiljett och Resplusbiljett. Förköpt enkelbiljett är en biljett för resa med ett enskilt trafikföretag. Resplusbiljett är en biljett, märkt ”Resplus”, för resa med två eller fler trafikföretag.

Åldersgränser

Med Öresundståg reser du inom Sverige till rabatterat ungdomspris fram den dag du fyller 20 år. Till och från Danmark gäller detta till den dag du fyller 16 år. Två barn under 7 år reser gratis tillsammans med resenär med vuxenbiljett.

Andra trafikföretag kan ha andra åldersgränser och rabattsatser.

Personliga biljetter

Alla biljetter är personliga och endast giltiga för den vars namn står angivet. Biljetter ska vid visering kunna uppvisas tillsammans med giltig legitimation. Giltig legitimation är pass, nationellt id-kort, nordiskt körkort samt Migrationsverkets LMA-kort. Vid förlorad legitimation godtas även polisanmälan. Barn under 16 år behöver ej legitimera sig, men ska i tveksamma fall kunna styrka sin ålder.

Biljettgiltighet

En biljett för resa med Öresundståg med avresestation i Sverige gäller endast för resa med den avgång som biljetten anger. En biljett för resa med Öresundståg med avresestation i Danmark är giltig för resa med valfri avgång med Öresundståg, på samma sträcka, inom 3 timmar innan och 3 timmar efter angiven avgångstid.

Om din bokade avgång med Öresundståg blir försenad eller inställd, får du lov att använda din befintlig biljett på en tidigare eller senare avgång med Öresundståg.

En biljett för resa med Öresundståg med avresa från eller ankomst till Sverige gäller för en (1) resa med länstrafiken, inom avreseortens stadszon en (1) timme före avgång och ankomstortens stadszon en (1) timme efter ankomst. För mer information, kontakta länstrafikbolaget i fråga.

 En biljett för resa med Öresundståg med avresa från eller ankomst till Danmark gäller för resor med lokaltrafiken inom zon F + L i Köpenhamn under giltighetsdagen. För mer information, kontakta Skånetrafiken om de danska resevillkoren.

Leveranssätt

På denna hemsida erbjuds följande leveranssätt för biljetter:

Egenutskriftsbiljett

Biljetten skickas i PDF-format till angiven e-postadress inom 30 minuter från avslutat köp. Vid resa med Öresundståg behöver biljetten ej skrivas ut, utan kan uppvisas i mobiltelefon, surfplatta eller dator. Vid resa med annat trafikföretag kan andra regler gälla.

Mobilbiljett

Biljetten skickas som SMS till angivet mobiltelefonnummer cirka 24 timmar innan avresa. Vid resa inom 24 timmar skickas biljetten inom 30 minuter från avslutat köp. Mobilbiljett kan ej skickas till nord- eller sydamerikanska telefonnummer eller telefonnummer på över 16 tecken. Mobilbiljett får ej vidarebefordras.

Ombokning och återbetalning

Öresundståg erbjuder två biljettyper: Kan inte ombokas/återbetalas och Kan återbetalas. Observera att andra trafikföretag kan ha andra omboknings- och återbetalningsregler än nedanstående. Vid kombinerade resor som omfattar flera trafikföretag kan dessa skilja sig åt per delsträcka.

Kan inte ombokas/återbetalas

Biljetten kan varken ombokas eller återbetalas.

Kan återbetalas

Biljetten kan återbetalas om avbokad innan ordinarie avgångstid. Återbetalning medges upp till ett år från och med biljettens resedatum. Bokningsavgift återbetalas ej.

Mobilbiljett eller egenutskriftsbiljett

Avboka resan och kontakta bokningssupporten på 0771-77 77 11 eller bokningssupporten@oresundstag.se för återbetalning. 

Återbetalning vid sjukdom eller dödsfall

Vid sjukdom eller dödsfall återbetalas hela biljettpriset, inklusive bokningsavgift, oavsett biljettyp, om resan ej genomförs.

Vid sjukdom ska läkarintyg, ifyllt av läkare och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel (alternativt kopia på läkarens legitimation), uppvisas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att du, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa den dag biljetten var giltig.

Vid dödsfall ska dödsattest eller intyg från präst eller begravningsbyrå kunna uppvisas. Även en nära anhörigs dödsfall ger rätt till återbetalning.

Intyg - läkarintyg eller dödsattest 

När du skickar in intyget är det viktigt att bokningsnumret står med i rubriken. Förtydliga även vilka resenärer i din bokning som det gäller.

Utan intyg kan vi inte utföra en återbetalning, därför är det viktigt att du skickar in detta så snart som möjligt. 

Intyget kan mailas till:  support@trainplanet.com  

Markera ärendet med: Läkarintyg + Bokningsnummer 

 

Alternativt skickas som brev till: 

H1, Att: TrainPlanet, 

Box 613, 831 27 Östersund 

Sverige

 

Priser

Öresundståg tillämpar fast nettopris på egna tågresor. Därutöver tillkommer bokningsavgift för försäljning och eventuellt en avgift för distribution av biljetten. Andra trafikföretag kan ha andra prismodeller.

Momssats för inrikes resor är 6 %. Momssats för resor över landsgräns är 0 %, även för den del av resan som företas inom Sverige.

Betalning

Vår samarbetspartner för bokningen är Train Planet AB och för betalning Klarna Bank AB.

Klarna erbjuder olika betalningsalternativ beroende på marknad. Alla tillgängliga betalningsalternativ framgår vid ett eventuellt köp. Vanligtvis är det via kort, faktura, Swish och delbetalning.

Reklamation

Ersättningsanspråk och dylikt rörande Öresundståg ställs till länstrafikbolaget i det län där resan påbörjades. Läs mer på sidorna Förseningsersättning och Kontakta oss.