Vilka är vi?

Öresundståg är ett gemensamt regional-tågsystem med tågtrafik i de två länderna Sverige och Danmark och trafikerar regionala sträckor i de sex sydsvenska länen Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Öresundståg ägs av sex regioner; Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne, Kalmar län och Västtrafik. Kollektivtrafiken i varje region bedrivs av regionernas bolag; Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik. 

Öresundståg AB:s uppgift är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, häribland avtals­frågor, trafik­planering, underhålls­frågor, marknad, försäljning, kvalitet och utveckling.

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Öresundståg AB. Mejladressen består av förnamn.efternamn@oresundstag.se. Om ditt ärende gäller ansökan om ersättning vid försening eller annat kund­tjänst­relaterat, se sidan Kontakta oss.

Jarl Samuelsson
VD

Lovisa Hilding-Palm
Business Controller, vice VD

Jan-Åke Bergmark
Strateg, långsiktig utveckling

Dora Kis
Ekonomiansvarig

Christina Persson
Marknadsansvarig

Katarina Lewalska
Depåansvarig/verksamhetsutvecklare

Joel Hansson
Trafikplanerare

Theresia Swanholm
Kommunikationsansvarig


Post- och besöksadress:
Öresundståg AB
Norra stationsgatan 1C
281 48 HÄSSLEHOLM

Organisationsnummer: 556794-3492

kontakta@oresundstag.se

Från den 11 december 2022 ansvarar Transdev för driften av Öresundstågen och Mantena för underhållet.

I avtalet med Transdev ingår driften av Öresundstågstrafiken, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering och akut ersättningstrafik, invändig städning av tågen, samt övriga servicetjänster så som hittegodshantering. För uppdraget har Transdev cirka 700 anställda.

På Hässleholmsdepån utanför Hässleholm servas, repareras och tvättas tågen. Ansvar för underhåll av Öresundstågen har Mantena som har ca 100 anställda för uppdraget.

Öresundstågstrafiken startade i samband med att den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark öppnade den 1 juli 2000. Från början var trafiken främst en pendel mellan Malmö och Köpenhamn, men ganska snart utvecklades trafiken på den svenska sidan att även omfatta linjerna mot Helsingborg och Kristianstad och på den danska sidan mot Helsingør. På så sätt knöts trafiken samman mellan länderna i ett större omlopp på båda sidor Öresund.

Efter några år utvecklades trafiken i Sverige att i samarbete med SJ även omfatta angränsande län till Skåne och i samband med trafikupphandlingen 2009 fick huvudmännen trafikeringsrätt mellan länen för att skapa ett sammanhållet trafiksystem i södra Sverige.

Varje vecka genomförs ungefär en halv miljon resor med Öresundståg. Vi är stolta och glada att 9 av 10 resenärer säger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa med oss, enligt våra återkommande kvalitetsmätningar.