Vilka är vi?

Öresundståg är ett gemensamt regional-tågsystem med tågtrafik i de två länderna Sverige och Danmark och trafikerar regionala sträckor i de sex sydsvenska länen Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Öresundståg ägs av sex regioner; Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne, Kalmar län och Västtrafik. Kollektivtrafiken i varje region bedrivs av regionernas bolag; Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik. 

Öresundståg AB:s uppgift är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, häribland avtals­frågor, trafik­planering, underhålls­frågor, marknad, försäljning, kvalitet och utveckling.

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Öresundståg AB. Mejladressen består av förnamn.efternamn@oresundstag.se. Om ditt ärende gäller ansökan om ersättning vid försening eller annat kund­tjänst­relaterat, se sidan Kontakta oss.

Jarl Samuelsson
VD

Lovisa Hilding-Palm
Business Controller, vice VD

Jan-Åke Bergmark
Strateg, långsiktig utveckling

Dora Kis
Ekonomiansvarig

Christina Persson
Marknadsansvarig

Katarina Lewalska
Depåansvarig/verksamhetsutvecklare

Joel Hansson
Trafikplanerare

Göran Strid
Fordons- och underhållsexpert


Post- och besöksadress:
Öresundståg AB
Norra stationsgatan 1C
281 48 HÄSSLEHOLM

Organisationsnummer: 556794-3492

kontakta@oresundstag.se

Sedan den 13 december 2020 har SJ Öresund ansvar för drift och underhåll för Öresundstågen. SJ Öresund med sina cirka 700 anställda är ett dotterbolag till SJ AB och avtalstiden med Öresundståg är 8 år med möjlighet att förlänga ytterligare 2 år.

I avtalet med SJ Öresund ingår driften av Öresundstågstrafiken, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering och akut ersättningstrafik, underhåll av tågen, samt övriga servicetjänster så som hittegodshantering och servering ombord.

Inför avtalsstart med SJ Öresund togs också den nya Hässleholmsdepån i bruk där Öresundstågen servas, repareras och städas. Ansvar för underhåll av Öresundstågen delas med DSB V, som utför visst underhållsarbete i Danmark.

Öresundstågstrafiken startade i samband med att den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark öppnade den 1 juli 2000. Från början var trafiken främst en pendel mellan Malmö och Köpenhamn, men ganska snart utvecklades trafiken på den svenska sidan att även omfatta linjerna mot Helsingborg och Kristianstad och på den danska sidan mot Helsingør. På så sätt knöts trafiken samman mellan länderna i ett större omlopp på båda sidor Öresund.

Efter några år utvecklades trafiken i Sverige att i samarbete med SJ även omfatta angränsande län till Skåne och i samband med trafikupphandlingen 2009 fick huvudmännen trafikeringsrätt mellan länen för att skapa ett sammanhållet trafiksystem i södra Sverige.

Varje vecka genomförs ungefär en halv miljon resor med Öresundståg. Vi är stolta och glada att 9 av 10 resenärer säger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa med oss, enligt våra återkommande kvalitetsmätningar.