Förseningsersättning

Vår ambition är att alla tåg ska vara i tid, men ibland lyckas vi tyvärr inte uppfylla detta. Om du har blivit minst 20 minuter försenad på din resa kan du ansöka om ersättning. Ersättningen baseras bland annat på förseningens storlek och biljettens pris.

För att ansöka om förseningsersättning för en bokad resa vänder du dig till länstrafikbolaget i länet där din resa med Öresundståg påbörjades. Följ länkarna nedan till respektive länstrafikbolags formulär för ansökan:

* Även för resor från Kungsbacka och Åsa.

** Även för resor från Köpenhamn.

För mer information, kontakta ditt länstrafikbolag.

Vid resa med annat trafikföretag – antingen enskilt eller i kombination med Öresundståg – gäller trafikföretagets egna resevillkor.

Resplus

Om du har rest med en Resplusbiljett som består av två eller fler sammanhängande delsträckor med tåg och blivit försenad så ansöker du om ersättning via formuläret för Resplusresor. Det står angivet på biljetten om det är en Resplus.

Förköpt enkel

För biljetter som inte är en Resplusbiljett har du rätt till ersättning vid en försening med Öresundståg enligt nedan.

  • 50 % av biljettpriset vid en försening på 20–39 minuter
  • 75 % av biljettpriset vid en försening på 40–59 minuter
  • 100 % av biljettpriset vid en försening på 60 minuter eller mer

Mer information