Förseningsersättning

Vår ambition är att alla tåg ska vara i tid, men ibland lyckas vi tyvärr inte uppfylla detta. Om du har blivit minst 20 minuter försenad på din resa kan du ansöka om ersättning. Ersättningen baseras bland annat på förseningens storlek och biljettens pris.

För att ansöka om förseningsersättning vänder du dig till länstrafikbolaget i länet där din resa med Öresundståg påbörjades. Följ länkarna nedan till respektive länstrafikbolags formulär för ansökan:

* Även för resor från Kungsbacka och Åsa

** Om du köpt kort/biljett av DSB, se DSBs egna resevillkor

*** Även för resor över Öresundsbron. Om förseningen sker i Danmark vid resa från Danmark till Skåne. Om förseningen sker i Skåne vid resa från Skåne till Danmark. Se Skånetrafikens villkor.

För mer information, kontakta ditt länstrafikbolag.

Vid resa med annat trafikföretag – antingen enskilt eller i kombination med Öresundståg – gäller trafikföretagets egna resevillkor.

Resplus

Om du har rest med en Resplusbiljett som består av två eller fler sammanhängande delsträckor med tåg och blivit försenad så ansöker du om ersättning via formuläret för Resplusresor. Det står angivet på biljetten om det är en Resplus.

Förköpt enkel

För biljetter som inte är en Resplusbiljett har du rätt till ersättning vid en försening med Öresundståg enligt följande

  • 50 % av biljettpriset vid en försening på 20–39 minuter
  • 75 % av biljettpriset vid en försening på 40–59 minuter
  • 100 % av biljettpriset vid en försening på 60 minuter eller mer

Detta gäller även vid resor över Öresundsbron fram till och med Köpenhamns flygplats/Kastrup och i motsatt riktning mot Sverige.

Resor med Öresundståg som fortsätter/eller börjar längre in i Danmark ersätts enligt följande: 

  • 25 % av biljettpriset vid 60–119 minuters försening
  • 50 % av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer 

Mer information