Tillgänglighet

Om du har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har du rätt till assistans under din resa.

Tillgänglighet ombord

Den mittersta vagnen i varje tågsätt har ett lägre insteg för lättare ombord­stigning. Ombord­­personalen hjälper gärna till med en särskild ramp för att överbrygga avståndet mellan perrong­kant och insteg, om så önskas.

Fria ytor och golv utan nivå­skillnader gör det enkelt att manövrera exempelvis en rull­stol i vagnen. Där finns också en handik­app­anpassad toalett.

Plats 311 och 312 är bokningsbara rullstols­platser. Välj "Rullstolsplats" som plats­egenskap vid bokning. Det finns utrymme för upp till nio rullstolar ombord. Den samman­lagda maxvikten får vara högst 300 kilo, och rull­stolen får vara högst 70 centimeter bred och 120 centimeter lång.

Ljudsignaler indikerar vid öppning och stängning ytterdörrarnas position.

Genom att klicka på länken kan du besöka ett av våra tåg virtuellt.

Ledsagning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ledsagning på stationer och bytespunkter i samband med din resa. Ledsagning är helt kostnadsfri och beställs genom länstrafik­bolagen där ledsagningen önskas.

Kontakta det länstrafikbolag du önskar boka ledsagning hos:

För resor i Danmark med Öresundståg kontakta Skånetrafiken.

Ledar- och servicehundar

Ledar- och servicehund får medfölja utan extra kostnad och får vistas i hela tåget – det vill säga även utanför den djur­tillåtna avdelningen.