Tillgänglighet

Om du har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har du rätt till assistans under din resa.

Tillgänglighet ombord

Den mittersta vagnen i varje tågsätt har ett lägre insteg för lättare ombord­stigning. Ombord­­personalen hjälper gärna till med en särskild ramp för att överbrygga avståndet mellan perrong­kant och insteg, om så önskas.

Fria ytor och golv utan nivå­skillnader gör det enkelt att manövrera exempelvis en rull­stol i vagnen. Där finns också en handik­app­anpassad toalett.

Plats 311 och 312 är bokningsbara rullstols­platser. Välj "Rullstolsplats" som plats­egenskap vid bokning. Det finns utrymme för upp till nio rullstolar ombord. Den samman­lagda maxvikten får vara högst 300 kilo, och rull­stolen får vara högst 70 centimeter bred och 120 centimeter lång.

Ljudsignal indikerar om ytterdörrarna öppnas eller stängs.

Genom att klicka på länken kan du besöka ett av våra tåg virtuellt.

Ledsagning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ledsagning på stationer och bytespunkter i samband med din resa. Ledsagning är helt kostnadsfri och beställs genom länstrafik­bolagen där ledsagningen önskas.

Kontakta det länstrafikbolag du önskar boka ledsagning hos:

DANMARK

För resor med Öresundståg inom Danmark och från Danmark till Sverige gäller följande:


Som resenär får du hjälp med på- och avstigning samt hjälp med bagage upp till 20 kg. Du kan boka ledsagning både via telefon +45 70 13 14 19 (öppet dygnet om) eller via formulär på DSB:s hemsida.
Ledsagningen måste bokas senast 12 timmar före avresa. Mer info hittar du på : https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/handicapservice-i-dsb/.  

Danska biljetter: Ledsagare reser inte gratis. Både du och din ledsagare måste ha biljett och kan köpa rabatterade biljetter om du har något av följande kort: Medlemskort från Dansk Blindesamfund, medlemskort från Synscenter Refsnæs eller ledsagerkort Danmark från Danske handicaporganisationer. Även när du reser med "Rejsekort personligt - handicap" får du ta med dig ledsagare till reducerat pris.

 • Ledsagerordningsbilleten är en rabatt du och din ledsagare får tillgång till om du uppfyller specifika krav för behov av assistans. Rabatten innebär att man får lov att resa på en barnbiljett som vuxen. Barnbiljetten kan vara köpt i app, finnas på kort eller annat. I vissa säljkanaler kan du som alternativ köpa en ledsagerordningsbillet istället för en barnbiljett. 
 • Biljetten finns tillgänglig både för dig som reser och din ledsagare.
  Kravet är att du har ett av följande kort: Medlemskort från Dansk Blindesamfund, medlemskort från Synscenter Refsnæs eller ledsagerkort Danmark från Danske handicaporganisationer.
  Reser du med "Rejsekort personligt - handicap" så får du alltid ta med dig ledsagare till det reducerade priset.
 • Barn
  Vuxen resenären får ta med 2 barn under 12 år utan kostnad. 
  Vuxen resenär + ledsagare får ta med sig 4 barn under 12 år utan kostnad. 
  Barnresenär får ta med sig 1 barn under 12 år utan kostnad.
  Barnresenär + ledsagare får ta med sig 3 barn under 12 år utan kostnad.

Skånetrafikens serviceresebiljett: Ledsagare reser gratis på trafiken inom Öresundstaxan, där ingår även resan med färja Helsingborg-Helsingör. Du som har serviceresebiljetten måste däremot lösa en biljett Malmö (Hyllie) -Danmark, respektive Helsingborg-Danmark via HH-leden. Biljetten gäller även på buss, lokaltåg och Metro. Vid resa med andra trafikslag än Öresundståg måste du ha med dig legitimation och ett inspektionskvitto som visar att kortet innehåller en serviceresebiljett.

Ledar- och servicehundar

Ledar- och servicehund får medfölja utan extra kostnad och får vistas i hela tåget – det vill säga även utanför den djur­tillåtna avdelningen.