Välj språk

  • Förslag:

  • Förslag:

Öresundståg är ett samarbete mellan sex olika länstrafikbolag och många av länstrafikbolagens prissänkta produkter gäller för resa på Öresundståg. 

Se Nordens bästa kortfilmer och dokumentärer. Nordic Short & Doc Film Festival – kan upplevas i Malmö 18-23 september.

Under mässan gör tåg 1014 (avgångstid kl 07:08 från Malmö C) och tåg 1020 (avgångstid kl 08:08 från Malmö C) extra uppehåll i Liseberg. Tågen har även fått extra vagnar.