Välj språk

  Malmö–Landskrona–Göteborg 11–12 december

  Trafikverket läser av ställverket i Kävlinge. Arbetet pågår från lördag 11 december klockan 2.30 till söndag 12 december klockan 5.45.

  Så påverkas din resa

  Öresundstågen kör på annan bana med ändrade tider och stannar inte i Landskrona. Bussar ersätter mellan Lund och Helsingborg via Landskrona.

  Öresundstågen i sydgående riktning har slutstation Malmö C. Om du ska resa vidare mot Danmark byter du tåg på Malmö C. 

  Sök din resa på oresundstag.se