Välj språk

  Rese- och köpvillkor

  Här finner du de villkor som gäller för resa med kollektivtrafiken i södra Sverige samt för biljettköp på Öresundståg.se.

  Resevillkor

  Vid resa med Förköpt enkelbiljett med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken gäller Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige. Dessa resevillkor gäller även för resa med Öresundståg med Västtrafik.

   

  Vid resa med Öresundståg inom Danmark gäller DSBs resevillkor.

   

  Vid resa med Resplusbiljett gäller Samtrafikens resevillkor för Resplusresa.

   

  Vid resa med Förköpt enkelbiljett med annat trafikföretag gäller aktuellt trafikföretags egna resevillkor.

  Biljetter

  På denna hemsida erbjuds två typer av biljetter: Förköpt enkelbiljett och Resplusbiljett. Förköpt enkelbiljett är en biljett för resa med ett enskilt trafikföretag. Resplusbiljett är en biljett, märkt ”Resplus”, för resa med två eller fler trafikföretag.

  Åldersgränser

  Med Öresundståg reser du inom Sverige till rabatterat ungdomspris fram den dag du fyller 20 år. Till och från Danmark gäller detta till den dag du fyller 16 år. Två barn under 7 år reser gratis tillsammans med resenär med vuxenbiljett.

   

  Andra trafikföretag kan ha andra åldersgränser och rabattsatser.

  Personliga biljetter

  Alla biljetter är personliga och endast giltiga för den vars namn står angivet. Biljetter ska vid visering kunna uppvisas tillsammans med giltig legitimation. Giltig legitimation är pass, nationellt id-kort, nordiskt körkort samt Migrationsverkets LMA-kort. Vid förlorad legitimation godtas även polisanmälan. Barn under 16 år behöver ej legitimera sig, men ska i tveksamma fall kunna styrka sin ålder.

  Biljettgiltighet

  En biljett gäller för resa med det färdmedel och vid den tidpunkt som biljetten anger. En Öresundstågsbiljett med avresestation inom zon F + L i Danmark är dock giltig för resa med valfri avgång med Öresundståg på samma sträcka inom 3 timmar innan och 3 timmar efter angiven avgångstid.

   

  En biljett för resa med Öresundståg med avresa från eller ankomst till Sverige gäller för en (1) resa inom avrese- och ankomstortens stadszon, inom en (1) timme från avgång och ankomst. För mer information, kontakta länstrafikbolaget i fråga.

   

  En biljett för resa med Öresundståg med avresa från eller ankomst till Danmark gäller även för att resa vidare inom den på biljetten angivna zonen under giltighetsdagen. För mer information, se DSBs resevillkor.

  Leveranssätt

  På denna hemsida erbjuds följande leveranssätt för biljetter:

  Egenutskriftsbiljett

  Biljetten skickas i PDF-format till angiven e-postadress inom 30 minuter från avslutat köp. Vid resa med Öresundståg behöver biljetten ej skrivas ut, utan kan uppvisas i mobiltelefon, surfplatta eller dator. Vid resa med annat trafikföretag kan andra regler gälla.

  Mobilbiljett

  Biljetten skickas som SMS till angivet mobiltelefonnummer cirka 24 timmar innan avresa. Vid resa inom 24 timmar skickas biljetten inom 30 minuter från avslutat köp. Mobilbiljett kan ej skickas till nord- eller sydamerikanska telefonnummer eller telefonnummer på över 16 tecken. Mobilbiljett får ej vidarebefordras.

  Hämta ut

  Biljetten hämtas ut från länstrafikens kundcenter alternativt SJ Resebutik eller biljettautomat genom att uppge beställningsnummer. Uthämtningsavgift kan förekomma.

  Ombokning och återbetalning

  Öresundståg erbjuder två biljettyper: Kan inte ombokas/återbetalas och Kan återbetalas. Observera att andra trafikföretag kan ha andra omboknings- och återbetalningsregler än nedanstående. Vid kombinerade resor som omfattar flera trafikföretag kan dessa skilja sig åt per delsträcka.

  Kan inte ombokas/återbetalas

  Biljetten kan varken ombokas eller återbetalas.

  Kan återbetalas

  Biljetten kan återbetalas om avbokad innan ordinarie avgångstid. Återbetalning medges upp till ett år från och med biljettens resedatum. Bokningsavgift återbetalas ej.

   

  En biljett för Öresundståg kan ombokas till annan avgång med Öresundståg samma dag, på samma sträcka, innan ordinarie avgångstid. För ombokning, kontakta bokningssupporten på 0771-77 77 11.

  Mobilbiljett, egenutskriftsbiljett och ej uthämtad biljett

  Avboka resan och kontakta bokningssupporten på 0771-77 77 11 eller bokningssupporten@oresundstag.se för återbetalning. 

  Återbetalning vid sjukdom eller dödsfall

  Vid sjukdom eller dödsfall återbetalas hela biljettpriset, inklusive bokningsavgift, oavsett biljettyp, om resan ej genomförs.

   

  Vid sjukdom ska läkarintyg, ifyllt av läkare och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel (alternativt kopia på läkarens legitimation), uppvisas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att du ej kunnat genomföra resan.

   

  Vid dödsfall ska dödsattest eller intyg från präst eller begravningsbyrå kunna uppvisas. Även en nära anhörigs dödsfall ger rätt till återbetalning.

  Priser

  Öresundståg tillämpar fast nettopris på egna tågresor. Därutöver tillkommer bokningsavgift för försäljning och eventuellt en avgift för distribution av biljetten. Andra trafikföretag kan ha andra prismodeller.

   

  Momssats för inrikes resor är 6 %. Momssats för resor över landsgräns är 0 %, även för den del av resan som företas inom Sverige.

  Betalning

  Vi accepterar betalning med VISA och MasterCard/Eurocard utfärdade inom EU/EES. Vår samarbetspartner för betalning är DIBS, som hanterar alla kortuppgifter i enlighet med gällande banksäkerhetskrav och PCI DSS.

  Reklamation

  Ersättningsanspråk och dylikt rörande Öresundståg ställs till länstrafikbolaget i det län där resan påbörjades. Läs mer på sidorna Förseningsersättning och Kontakta oss.