Välj språk

  Öresundståg i ny kostym

  I vårt nya avtal med SJ Öresund finns där flera stora förbättringar för dig som resenär.

  Den 13 december i år tog SJ Öresund över drift och underhåll för Öresundstågen i ett avtal som gäller i 8 år med möjlighet att förlänga ytterligare 2 år.

   

  Fokus ligger på ökad kundservice och underhåll av tågen och innebär bland annat:

  • - Ökat antal tågvärdar med minst en tågvärd i varje tågsätt och synligare personal i och omkring tågen
  • - Fordonsunderhållet förbättras i den nya och supermoderna Hässleholmsdepån. 
  • - Ersättningstrafiken stärks genom ett nätverk av bussar i beredskap 

   

   

  Vid trafikstarten kommer även den nya Hässleholmsdepån att tas i drift. Där kommer tågen att servas, repareras och städas. Depåns strategiska placering, mitt i Öresundstågssystemet innebär många fördelar som på sikt kommer att innebära positiva förändringar för Öresundstågs resenärer, såsom fler tåg i trafik och bättre punktlighet.

   

  Avtalet är ett incitamentsavtal som betyder att SJ Öresund premieras för hög punktlighet, ökat resande och hög kundnöjdhet. 

  I avtalet ingår driften av Öresundstågstrafiken, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering samt akut ersättningstrafik, allt underhåll av tågen, övriga servicetjänster som hittegodshantering och servering ombord.

   

   

  Hur kommer jag som resenär märka skillnad?

  Det som syns först är att ombordpersonalen har en ny enhetlig och stilig uniform. Men i övrigt kommer du inte att märka så mycket den första tiden.

   

  Det pågår en pandemi där man inte ska resa om man inte måste och lämna plats till de som verkligen behöver. Vi är tacksamma att våra resenärer är omtänksamma och har hörsammat detta. 

   

  Men när vi återgår till det ”nya normala”, förhoppningsvis under andra halvåret 2021, så är vi övertygade om att vårt arbete tillsammans med SJ Öresund kommer att visa på stora förbättringar med både punktlighet, helare och renare tåg och nöjdare kunder. 

   

  Något som inte ligger i avtalet men som ändå är en förbättring för våra resenärer är att alla tåg har gratis Wifi ombord den 1 januari 2021, inklusive i Danmark. Antalet upprustade och uppfräschade tåg har ökat och uppgår nu till 37 fordon.