Miljötåget Öresundståg
Miljötåget Öresundståg
Publicerad:

Trafiknyheter för Öresundståg

Nyheter för tågtabell 2023

Tidtabellsskiftet för med sig ett antal nyheter och förändringar för dig som reser med Öresundståg. Du hittar dem längre ner på denna sida. De nya tabellerna finns här.

Planeringsarbetet med en ny tidtabell innebär en ständig utveckling. Den påverkas till exempel av beslut från myndigheter, ändrade förutsättningar i trafiken och naturligtvis våra resenärers behov. Målet för varje ny tidtabell är att skapa en attraktiv och tillförlitlig trafik. Naturligtvis med fokus på hållbara regionala resor - ett klimatsmart val helt enkelt.

  

Åter Öresundståg på alla turer mellan Göteborg C – Halmstad C (Halland och Västra Götaland)

För resenärer mellan Göteborg C och Halmstad C förstärkte vi under 2022 Öresundstågs fordonsflotta med lila pågatåg och gula västtåg. Nu återgår vi till Öresundståg som ju är mer anpassade för längre sträckor med mer utrymme för bagage och bekvämare säten.

 

Fortsatt stopp på Åsa station under helgerna (Halland)

En annan glad nyhet är att alla Öresundståg stannar även under 2023 på Åsa station lördagar och söndagar. Uppehållen innebär ingen restidsförlängning för de resenärer som kommer söderifrån. Dessa uppehåll på Åsa station är tillfälliga i avvaktan på att pågående infrastrukturåtgärder på Västkustbanan ska bli färdigställda och kan komma att förändras till nästkommande tidtabellskifte för 2024.

 

Utökad 30-minuters trafik mellan Helsingborg-Köpenhamn (Skåne och Danmark)

Nu kommer det utökas från 1 timmestrafik till 30-minuters trafik mellan Helsingborg och Köpenhamn (Österport) från kl 5 fram till kl 18-19 tiden vardagar. Helger sker utökningen kl 9 till 18.

 

Ny slutstation för Öresundståg i Danmark

En annan nyhet är att Öresundståg som går över Öresundsbron vänder i Danmark på Österport. Det går fortfarande att ta sig till och från Helsingör samt stationerna däremellan, men du får byta tåg.

 

Skånetrafiken tar över trafiken till Österport (Danmark)

För dig som reser till och från Danmark innebär övertagandet inga förändringar. För dig som reser med Öresundståg inrikes i Danmark, på sträckan mellan Österport och Kastrup, blir Skånetrafiken ansvarigt trafikbolag istället för DSB. Det innebär att det är till Skånetrafiken du ska vända dig om du till exempel vill ansöka om förseningsersättning eller har tappat bort något ombord på ett Öresundståg. Läs mer om övertagandet på Skånetrafikens hemsida här.

 

Satsningar för det framtida resandet. (Skåne, Halland och Västra Götaland)

Sedan något år tillbaka pågår det ett antal stora infrastrukturprojekt som påverkar trafiken. Det är åtgärder som, när de blir klara, gör att restider kortas och att trafiken blir mer stabil och mindre störningskänslig.

Pågående infrastruktur är utbyggnad med:

·      fyrspår mellan Lund och Malmö, klart till 2024. Mer info här.

·      dubbelspår mellan Mariastation (Helsingborg) och Ängelholm, klart till 2024. Mer info här.

·      dubbelspår mellan Hamra och Varberg, klart till 2025. Mer info här.

·      tunnelarbetet Västlänken under Göteborg, klar till 2027. Mer info här.

Publicerad: