Glad familj ombord med mamma och två bröder
Publicerad:

Ny tågtidtabell

Tidtabellsskiftet för med sig ett antal nyheter och förändringar för dig som reser med Öresundståg. Du hittar dem längre ner på denna sida. De ny tidtabellerna finns här.

Planeringsarbetet med en ny tidtabell innebär en ständig utveckling. Den påverkas till exempel av beslut från myndigheter, ändrade förutsättningar i trafiken och naturligtvis våra resenärers behov. Målet för varje ny tidtabell är att skapa en attraktiv, robust och tillförlitlig trafik. Naturligtvis med fokus på hållbara regionala resor - ett klimatsmart val helt enkelt.

Annan tågtyp på vissa ordinarie turer (Halland och Västra Götaland)

För resenärer mellan Göteborg C och Halmstad C förstärker vi under en period Öresundstågs fordonsflotta med lila pågatåg och gula västtåg. Tågen ersätter ordinarie Öresundståg från måndag till fredag. Det gäller följande avgångar:

  1. Halmstad C – Göteborg C: 05:26, 06:26, 07:26 samt 15:26, 17:26, 18:26
  2. Göteborg C – Halmstad C: 05:10, 07:10, 08:10 samt 15:10, 16:10, 17:10

De övriga 50 avgångarna på vardagarna mellan Göteborg C och Halmstad C går med vanliga Öresundståg.

Stopp i Åsa under helgerna (Halland)

En annan nyhet är att alla Öresundståg stannar på Åsa station lördagar och söndagar. Uppehållen innebär ingen restidsförlängning för de resenärer som kommer söderifrån.

Dessa uppehåll på Åsa station är tillfälliga i avvaktan på att pågående infrastrukturåtgärder på Västkustbanan ska bli färdigställda och kan komma att förändras till nästkommande tidtabellskifte för 2023.

10-minuters trafik över Öresundsbron (Skåne/Danmark)

Ytterligare en nyhet är fler avgångar mellan Sverige och Danmark. Vi startar återigen med 10-minuters trafik över Öresundsbron för att möta behovet av ett ökat resande med arbetspendling och fritidsresor.

Kortare restid Hässleholm-Älmhult (Skåne och Kronoberg)

En annan positiv nyhet är att du som resenär slipper det långa uppehållet i Hässleholm i riktning mot Älmhult. På grund av pågående arbete på Södra stambanan har det under 2021 varit ett långt uppehåll i Hässleholm för tågen som går norrut. När den nya tidtabellen startar är det långa uppehållet borttaget vilket innebär en kortare restid på denna sträcka.

Ny slutstation för Öresundståg i Danmark

En annan nyhet är att Öresundståg som går över Öresundsbron vänder i Danmark på Österport eller Nivå, i stället för som tidigare Helsingör. Det går fortfarande att ta sig till och från Helsingör men du får byta tåg.

Satsningar för det framtida resandet (Skåne och Halland)

Sedan något år tillbaka pågår det ett antal stora infrastrukturprojekt som påverkar trafiken. Det är åtgärder som, när de blir klara, gör att restider kortas och att trafiken blir mer stabil och mindre störningskänslig.

Pågående utbyggnad av infrastruktur är:

  1. fyrspår mellan Lund och Malmö
  2. dubbelspår mellan Maria station(Helsingborg) och Ängelholm 
  3. dubbelspår mellan Hamra och Varberg

 

 

Publicerad: