Familj på resa med Öresundståg
Familj på resa med Öresundståg
Publicerad:

Hur nöjda är Öresundstågs resenärer?

Förra veckan presenterades helårsrapporten för Öresundstågs kvalitetsmätningar ombord. På en skala från 1-10, ger våra resenärer sin senaste resa ett fint betyg på 8,35. Mest nöjda är resenärerna med ombordpersonalens bemötande och tillgången till information under resan.

Mätningen görs löpande under året och ger oss viktiga nyckeltal kring hur våra kunder upplever bland annat trygghet, punktlighet, information och personalens bemötande ombord på våra tåg.

 – Årsrapporten från 2022 ger oss en bra bild av det utgångsläge vi har att arbeta med, nu när vi gått in i ett nytt samarbete med en ny trafikoperatör. Vi är stolta över att Öresundstågs ombordpersonal fortsätter att få fina betyg – att våra kunder känner sig väl bemötta och informerade. Det kommer vi fortsätta att värna om. Samtidigt finns det naturligtvis områden med förbättringspotential, och där behöver vi nu gå på djupet i våra undersökningar, för att kunna göra rätt insatser för våra kunder, säger Jarl Samuelsson, VD Öresundståg AB.

Tågpersonalens höga betyg speglar bland annat hur de bemöter våra resenärer, deras förmåga att svara på frågor samt att skapa trygghet ombord. Högst betyg ges på sträckan Malmö C – Kalmar.

Bland de områden som fått lägre betyg i undersökningen, återfinns Punktlighet och Fordon. Kopplat till fordonen är det i synnerhet toaletterna som får lågt betyg. Betyget för punktlighet visar att man är markant mer nöjd med punktligheten på aktuella resan, än med punktligheten överlag. 

Resenärers betyg ombord Öresundståg 2022
Resenärers betyg ombord Öresundståg 2022
Faktaruta om kvalitetsmätningen ombord 2022
Faktaruta om kvalitetsmätningen ombord 2022
Publicerad: