Gränskontroll Öresundståg. Källa: News Øresund - Johan Wessman
Gränskontroll Öresundståg. Källa: News Øresund - Johan Wessman
Publicerad:

Danmark slopar gränskontrollen mot Sverige

Sedan 2019 har det genomförts stickprovskontroller av pendlare från Sverige till Danmark. Den danska regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen från den 12 maj 2023 enligt ett pressmeddelande från danska justitieministeriet.

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/regeringen-omlaegger-graensekontrollen-mod-tyskland-og-ophaever-graensekontrollen-mod-sverige-samtidig-styrkes-politiindsatsen-i-danmarks-graenseomraader/

Publicerad: