Välj språk

  Varberg 16 till 18 november

  Trafikverket utför bangårdsombyggnad på stationen i Varberg fredag till söndag i vecka 46. Detta innebär att trafiken är avstängd mellan Värö och Hamra i 72h från start 2018-11-16 kl 00:00 till 2018-11-18 kl 24:00.

  Under tiden arbetet pågår är samtliga Öresundståg inställda på sträckan Falkenberg-Göteborg och omvänt vilket innebär attsamtliga norrgåendetåg vänder i Falkenberg.

   Ersättningstrafik

   

   201xx tågen kör Halmstad-Falkenberg och omvänt. Buss ersätter övrig sträck. 10XXX/11XXX tågen vänder i Falkejnberg och ersätts med buss Falkenberg-Göteborg och omvänt.

  Se tidtabell för en övergripande bild gällande inställelser och bussersättning.