DSB Öresund

DSB Öresund var fr o m den  11 januari 2009 tågoperatör för den  gemensamma Öresundstågstrafiken i södra Sverige.

Den 11 december 2011 lämnades ansvaret för den svenska delen av trafiken över till  Veolia Transport. Veolia kör Öresundstågen till årsskiftet 2013/2014, då en ny upphandling beräknas vara klar.

DSB Öresund kör fortsatt Öresundstågen på Kystbanan i Danmark.

Till DSB Öresunds webbplats

Till Veolias webbplats

Aktuellt