Frågor och svar

Här har vi samlat information om priser, rese- och köpvillkor och andra vanliga frågor.

Kan jag resa med en annan tågavgång än vad som står på min biljett?

Jag har inte fått min e-biljett/SMS-biljett

Var kan jag hämta mina biljetter?

Hur fungerar det med betalning?

Jag fick biljetten via e-post men jag kan inte öppna den?

Anslutningar
Bagage
Barnvagnar
Barn som reser ensamma
Cykel
Dörrarna
El-cigaretter
Elrullstol
Eluttag
E-postbekräftelse
Helgtrafik
Hundar
Kontrollavgift
Kvitto
Köpa biljett ombord
Köpvillkor
Ledsagning
Nattrafik
Ombokning
Resevillkor
Rullskridskor
Rullstolar
Tysta kupéer
 

Anslutningar. Om du ska resa med ett anslutande tåg, kontrollera att tåget går den veckodag du tänkt resa. Titta i den tidtabell som anges för tågen på den gråtonade anslutningsraden. Kursiv text i anslutningsraden innebär att man måste byta tåg.

Bagage får du ta med dig om det inte är alltför skrymmande. Med bagage avses väska eller föremål som du lätt kan bära. Det kostar inget extra. På hatthyllorna får endast lättare bagage placeras och intet får sticka utanför kanten. Bagage placeras lämpligen i Öresundstågens låggolvdel eller under/mellan sätena. Håll gångar och dörrar fria. Bagage ska inte placeras på sätet.

Barn som reser ensamma måste kunna klara sig själva ombord på Öresundstågen. Tågvärden erbjuder endast den kundservice som övriga passagerare har rätt till. Barn som inte klarar av att resa själva måste ha resesällskap som ansvarar för barnet.

Barnvagnar är välkomna i mån av plats, utan extra kostnad. På tågen finns dekaler som visar den vagn där du lättast tar ombord din barnvagn.

Cykel En vanlig cykel får du ta med dig i mån av plats. På Öresundstågen finns det plats för max 9 cyklar per tågsätt. Cykeln måste ha en egen cykelbiljett som du köper i någon av våra biljettautomater på stationen. Priset är samma som för barn. Du kan inte använda Duo/Familj- biljetten för att betala för en cykel. Det går inte att förboka biljett till cykel.

Dörrarna stängs 30 sekunder innan avgång för att tåget ska kunna avgå i tid. Så tänk på att vara vid perrongen i god tid.

El-cigaretter får inte användas ombord på Öresundstågen.

Elrullstol går bra att ta ombord i mån av plats, maxvikten är dock angiven till 300 kg, vilket är vad rampen klarar av. Rullstolen får max vara 70 cm bred och 120 cm lång. På Öresundstågen har tågets mittvagn lägre golv och där går det bra att ta sig in med rullstol. Handikapptoaletter finns ombord på samtliga tåg.

Eluttag Eluttag 220 V AC finns vid samtliga sittgrupper.

E-postbekräftelse E-postbekräftelsen är ett kvitto på ditt köp. Om du inte har fått din e-postbekräftelse kan du göra ett återutskick till dig själv här

Helgtrafik Trafiken är uppdelad på måndag-fredag, lördag och söndag. Alla helgdagar (röda i almanackan) körs söndagstrafik.

Hundar och andra sällskapsdjur får du ta med dig utan extra kostnad. Åker du över Öresund betalar du barnbiljett för större hundar, medan mindre hundar i bur eller väska åker gratis. På tågen finns dekaler på dörrarna som markerar i vilka vagnar de får åka.
Ledar-, service- och signalhundar får medtagas utan kostnad och får vistas i hela tåget.

Kontrollavgift Resenär som inte kan uppvisa giltigt färdbevis vid kontroll, ska enligt Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67) erlägga en tilläggsavgift. Om kontrollavgiften ställdes ut i Sverige så administreras den av Skånetrafiken. För att bestrida en svensk kontrollavgift, läs mer här. Om kontrollavgiften ställdes ut i Danmark administreras den av DSB Øresund. För att bestrida en dansk kontrollavgift, läs mer här.

Kvitto
E-postbekräftelsen är ett kvitto på ditt köp. Om du inte har fått din e-postbekräftelse kan du göra ett återutskick till dig själv här.

Köpa biljett ombord Observera att du inte kan köpa biljett ombord på tågen om du stiger ombord i Kalmar län, Skåne, Blekinge eller i Danmark. Vid påstigning i övriga län kan du köpa biljett ombord med kontanter mot en extra avgift på 100 kr. Det är med andra ord alltid klokt att köpa din biljett innan du stiger ombord. Enklast köper du din biljett i någon av automaterna på stationerna, alternativt på ett försäljningsställe. Betalningen administreras av Skånetrafiken. Har du förlorat ditt inbetalningskort eller har frågor om betalningen, kontakta Skånetrafiken.

Ledsagning beställs från länstrafikbolaget i det län där resan påbörjas.

Nattrafik I tidtabellen bryts trafikdygnet kl. 04.00 på morgonen. Detta innebär att avgångstider fram till kl. 04.00 räknas till föregående veckodag. Ex. trafik natten mellan måndag och tisdag räknas som måndagstrafik.

Ombokning
Du kan bara omboka en biljett på ett försäljningställe. Du kan inte omboka en biljett via öresundståg.se eller via telefon.

Rullskridskor eller liknande är inte tillåtna att ha på sig ombord på våra fordon.

Rullstolar går bra att ta ombord i mån av plats, maxvikten är dock angiven till 300 kg, vilket är vad rampen klarar av. På Öresundstågen har tågets mittvagn lägre golv och där går det bra att ta sig in med rullstol. Handikapptoaletter finns ombord på samtliga tåg.

När du bokar resa via denna webbplats kan du se om resan är tillgänglig för rullstol genom att klicka på den gröna pilikonen Grönpilikon när du gör urval av resa.
Om rullstolstolsplats finns visas en rullstolsikon. Klicka på ikonen när du gör ditt köp för att få mer information. Rullstolsikon

Mer information om Öresundstågens handikappvänliga tåg
Kontakta det trafikbolag du skall åka med för mer information om tillgänglighet för dig med funktionshinder. För att veta vilka eller vilket trafikbolag som gäller för din resa klickar du på den gröna pilikonen.

Tysta kupéer I tyst kupé gäller följande regler:

  • Mobilen ska vara avstängd eller på ljudlöst läge.
  • Samtal ska inte föras i tyst kupé, utan i andra delar av tåget.
  • Musikspelare, dator, och andra mediaspelare ska användas med hörlurar så att ljud inte läcker till omgivningen.
  • Väljer du att resa med barn i Tyst kupé, så är det ditt ansvar att barnen visar samma hänsyn.

Aktuellt