Öresundstågen

Varje Öresundståg har 229 sittplatser och det finns 111 tågsätt i trafik. 108 stycken används i den länsöverskridande Öresundstågstrafiken och i trafiken över Öresund.

Öresundstågstypen kallas för X31K och är tillverkade av Bombardier.

Ett tågsätt används av DSB för trafik mellan Köpenhamn och Ystad (anslutning till Bornholmsfärjan) och två tågsätt används av SJ.

Vagnsskiss (pdf)

Aktuellt