Hur du köper din biljett för våra tåg

Det går inte att köpa biljett ombord på tågen i Skåne, Kalmar län  och i Danmark.

Biljettautomat
Du kan betala din biljett (Jojo/Resekortet reskassa, bankkort eller kontant) i någon av de biljettautomater som finns på stationen.

I Blekinge och på vissa stationer i Skåne kan du inte betala kontant i automaterna

Följande läns rabattkort kan användas i automaterna:
Skånetrafiken Jojo-kort.
Blekingetrafiken Resekort.
Hallandstrafiken Resekort.
Länstrafiken Kronoberg Resekort.
Kalmar Länstrafiks Resekort för Sydtaxan.

Försäljningställe
Se försäljningsställe i de olika länen till vänster.

Öresundståg erbjuder olika typer av biljetter. Vissa går att förboka och andra går att betala med Reskassa/Värdekort/Rabattkort. Läs mer om Biljettyper